Peste 500 kg minereu de fier de puritate 80% se trec vapori in apa. In urma reactiei rezulta gidragon care se foloseste la obitinerea acidului clorhidric. Notati ecuatiile reactiilor chimice si calculati:
a) cantitatea de hidrogen obtinuta (m x^{3} , Kmoli)
b) compozitia amestecului solid final rezultat
c) masa solutiei de acid clorhidric de c= 30% ce se obtine cu hidrogenul din reactie

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
  • Utilizator Brainly
2014-02-11T21:55:37+02:00
Se determină masa de  de fier pur mFe=0,8.500kg=400kg acesta va reactiona cu vaporii de apă după reactia 3Fe+4H2O(v)=Fe3O4+4H2  Se lucreaza pe această ecuatie
                             3.56kg..........................4.22,4m3
                              400kg .............................V             V=213,33 m3
in kg mH2=19,04 kg
amestecul solid rezultat contine oxid feroferic si impuritătile nereactionate
mFe3O4 se obtine tot din ecuatia reactiei 3.56 kg...........232 kg
                                                                    400kg...............m          m=552,38 kg
masa amestecului final vafi de 552,38+100 =652,38 acum aflăm compozitia procentuală
652,38 ...........552,38..............1000
100....................x......................y          x=84,67% oxid feroferic y=15,33% impurități
scriem acum reactia de obtinere a acidului clorhidric
H2+Cl2=2HCl   lucrăm pe ecuatia reactiei pentru a obtine cantitatea de acid clorhidric
22,4 m3.....2.36,5kg
213,33m3......m                m=695,22 kg acesta reprezintă md pentru solutia finală
ms=md.100/c=695,22.100/30=2317,4 kg
1 5 1