A) Exista nr. naturale n astfel incat multimile C= {4x + 1; 12; 27} si D= {4x; 4x + 2; 2x + 7} sa aiba doua elemente comune ? Justificati raspunsul
B) Determinati numerele naturale x astfel incat multimile A= {3x; 6x + 2}
si B= {3x + 1; 3x + 2; 4x + 6} sa aiba un singur element comun.

1

Răspunsuri

2014-08-28T15:06:17+03:00
A) Da, de exemplu x=3, avem 12=4x si 4x+1=2x+7
b)x=2 inseamna ca 4x+6=6x+2
18 4 18