Prima problema. 1)triunghiulABC este dreptunghic in A daca BC=10cm si ariaABC=24cm calculati perimetrul triunghiului.
A doua problema2)triunghiul ABC este dreptunghic in A daca AB=2√5 si tgB=1pe 2 calculati aria triunghiului.
Problema 3)fie ABC un triunghi cu munghiuluiA

1

Răspunsuri

2014-08-27T09:58:10+03:00