Prin tratarea a 2•10^(-3) moli hidrocarbura saturara ciclica cu Cl2in condiții fotochimice are loc o crestere a masei moleculare cu 230%, iarr prin tratarea hidracidului rezultat cu AgNO3 se formeaza un precipitat ce contine 24,088•10^20 ioni Ag+. Identidica formula hidrocarburii, respectiv a compusului clorurat.

1

Răspunsuri

2014-08-25T01:00:43+03:00


CnH2n + xCl2 ⇒ CnH2n-xClx  + xHCl      24,088.10^20 ÷ 6,022.10^23 = 4.10^-3moli Ag+ ⇒ 4.10^-3 moli deHCl  rezultati din reactia de clorurare a 2.10^-3 moli de hidrocarbura ⇒ derivatul obtinut este dihalogenat  (nr.moli HCl = nr. moli Cl2 = nr.atomi de Cl din produsul de reactie)     

Minitial = 14n              Mfinal = 14n-x +35,5·x = 14n +69        (x=2)    Δm = 69   Δm/mi=2,3  ⇒⇒ 69/14n = 2,3 ⇒ 14n = 69/2,3 =30 ⇒n=3o/14 ???///// eroare, probabil hidrocarbura initiala este ACICLICA  (formula: CnH2n+2 ), iar, in acest caz  14n +2 =30 ⇒ 14n= 28  n=2   hidrocarbura este etanul (C2H6) iar, derivatul dihalogenat obtinut este dicloroetan  (C2H4Cl2)

REFACETI CALCULELE PENTRU ACEASTA SITUATIE !!!!!!!!