12) Calculati perimetrul triunghiului care are lungimile laturilor de:
a) 18 cm , 16 cm , 20 cm;

b)4,3 dm ; 3,7 dm; 4 dm.


13) Perimetrul unui triunghi echilateral este de 21 cm. Care este lungimea unei laturi a triunghiului?

16) Un triunghi isoscel are baza ca lungime de 12 cm si perimetrul de 32 cm.Calculati lungimile celorlalte laturi ale triunghiului.

1) DEtrrminati al trilea unghi al triunghiului ABC cunoscand ca:
c) m(B)=25(GRADE) 33(MINUTE), m(C)= 81(grade) 27(minute)
1

Răspunsuri

2014-08-22T15:08:51+03:00


a) P=18+16+20=54cm

b)P=4,3+3.7+4=12dm

c)l=21cm:3=7cm

Atat stiu. Sper ca te-am ajutat. Ultimele nu stiu scuze.


9 4 9