Răspunsuri

2014-08-21T09:57:03+03:00
ABCD-paralelogram

P=40
P=AB+BC+CD+AD

AB=CD
BC=AD

AB=3BC

P=3BC+BC+3BC+BC

P=8BC

8BC=40
BC=5

BC=AD=5
AB=3x5=15
AB=CD=15