1. Calculati:

a) masa de solutie de hidroxid de sodiu (NaOH) de concentratie 10% care neutralizeaza 50 g de solutie de acid sulfuric (H2SO4) de concentratie 24,5%;

b) masa de solutie de acid clorhidric (HCL) de concentratie 36,5% care reactioneaza cu 6,5 g de Zn;

c) masa de precipitat (Cu(OH)2) care se depune din reactia a 200 g de solutie de sulfat de cupru(CuSO4) de concentratie 16% cu o solutie de hidroxid de sodiu (NaOH).

2.Calculati:

a) randamentul reactiei de descompunere a unei probe de clorat de potasiu (HCLO3) cu masa de 7,35 kg, stiind ca din reactie s-au obtinut 63 de moli de O2.

b) masa de hidroxid de calciu(Ca(OH)2) obtinuta din reactia a 160 kg de oxid de calciu (CaO) cu apa (H2O), stiind ca randamentul reactiei este de 70%

c) numarul de moli de azot (N2) necesar obtinerii a 1360 g de amoniac (NH3), daca randamentul reactiei este de 80%.

1

Răspunsuri

2014-08-24T10:37:13+03:00

1) a)  2NaOH + H2SO4⇒ Na2SO4 + 2H2O            din ecuația reacției se constată că 2moli de NaOH reacționează cu 1 mol de H2SO4, adică, nr. de moli de NaOH (n1) este dublu față de nr. de moli de H2SO4 (n2)        n1 = 2n2

-  în soluția NaOH,  md1 = c1.ms1 /100         n1 = md1/M1= c1ms1 /( 100.40)                    - în soluția H2SO4  md2 = c2ms2 /100        n2 = md2/ M2 = c2.ms2 /(100.98)                   c1ms1/(100.40) = 2c2ms2 /(100.98)⇒    c1ms1 /40 =2×c2ms2 /98  ⇒                       ms1= (2×c2ms2/98) ÷ (c1/40 ) =( 2×24,5×50/98)÷(10/40) = 100g

b)   Zn + 2HCl ⇒ ZnCl2 + H2     n(HCl) =2n(Zn)  ⇒ (ms1. c1 /100) /M(HCl) = 2.m2 /M(Zn) ⇒  ms1 = (2×6,5/65) ÷ (36,5/100.36,5)    ⇒ ms1 = 0,2 ÷0,01 = 20 g

c)  CuSO4 + 2NaOH ⇒ Cu(OH)2 + 2H2O      n[Cu(OH)2] = n(CuSO4) ⇒                        m[Cu(OH)2]/98= (16.200/160)  ⇒  m(hidroxid de Cu) = 98×20 = 1960g

d)N2 + 3H2 ⇒ 2NH3    n(n2) = 1/2 .n(NH3) = 0,5×1360/17 = 697 moli = cantitatea teoretica      ⇒   cant. practica =( cant. teoretica×rand )  /100 = 697×80% = 557,6moli

2) a) 2KClO3⇒ 2KCl + 3O2 teoretic  N(O2) = 3/2 N (KClO3) = 1,5×7350/122,5 = 90 moli practic s-au obținut 63 moli        rand. =( cant. practică /cant. teoretică)×100 =       ( 63/90)×100) = 70%

b) CaO + H2O⇒Ca(OH)2   n(hidroxid) = n(oxid)    m(hidroxid)/74 =160/56  ⇒        masa teoretica = (160/56)×74 = 211,85g     masa practica = [m (teoretic) .rand]/100= 211,43×0,7 = 148g


4 4 4