Calculaţi căldura care se degajă la arderea a 14 g etenă C2H4 utilizând ecuaţia termochimicǎ: C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) ∆rH = -1389kJ , rezultatul este -694,5 ?

1
3. Determinaţi variaţia de entalpie a reacţiei chimice: 2C(S) + 3H2(g) → C2H6(g), utilizând
urmǎtoarele date termochimice:
2C2H6(g) + 7O2 → 4CO2(g) + 6H2O(l) ∆rH1 = - 3120kJ;
C(S) + O2(g) → CO2(g) ∆rH2 = - 394kJ
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) ∆rH3 = - 572kJ , rezultatul este +7886 kj ?

Răspunsuri

2014-08-20T15:58:54+03:00


Din ecuația reacției se vede că prin arderea a 1 mol de etenă se degajă 1389kj

14g etenă reprezintă 14/28 = 0,5 moli⇒ cantitatea de căldură degajată = 1389/2=694,5kj

-   semnul - înseamnă că se degajă căldură  (dacă s-ar absorbi s-ar pune semnul+)

3) se înmulțesc cele 3 ecuați cu: (-1), 4 și respectiv 3, apoi, se adună ecuațiile rezultate membru cu membru, se reduc termenii asemenea și se obține:

  - 2C2H6- 7O2⇒-4CO2 - 6H2O    ΔH1=3120

  4C+ 4 O2⇒4CO2                         ΔH2=- 394

6H2 +3O2⇒6H2O                        ΔH3=- 572 

- 2C2H6+ 4C +6H2 =0     4C+6 H2 ⇒2C2H6      2C+3H2⇒C2H6  

ΔH=(ΔH1+4ΔH2+3 ΔH3) /2= (3120-394-572) /2=2154÷2 = +1077kj