Reduceti termenii asemenea: a) 4x+2x-3x b) 15a-a-5a c) 9z+11z -8z +z d) 10m +3m-9m Efectuati: a) 2x la puetrea 2 + 5xla puterea 2 - 7x la puterea 2 + 6 x la puterea 2 b) -3a la puterea 2 + a la puterea 2 + (5a la putetea 2 - a la puterea 2) + 6a la puterea 2 c) 12 a la puterea 3 -9a la puterea 3+5a la puterea 3+(16 a la puterea 3-14a la puterea 3) d) (5x la puterea 2- 3x la puterea 2 + 9x la puterea 2)-(21x la puterea 2-15x la puterea 2)

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-08-19T22:15:40+03:00
1) a)9x, b) 9a , c)13z, d) 4m,  2) a) 6x²  b)8a² c)10a³ d)5x²
9 3 9