1.a) 20% din 50
este...........

b) Solutia ecuatiei 2x - 3 = - 7
este....


c) Daca atunci xy = ........2.a) Complementul unghiul cu masura de 60º este unghiul cu
masura de...º


b) Mediana într-un triunghi este............

c) Perimetrul unui triunghi echilateral cu
latura de 3,5 cm este..cm.
3.a) Rezultatul calculului este.........

b) 4 robinete umplu un bazin în 7ore.14
robinete vor umple bazinul în ..ore.


c) Cel mai mare divizor comun al numerelor
24 si 40 este.....
4.a) Masurile
unghiurilor ascutite ale unui triunghi dreptunghic isoscel sunt de..º

b) Unghiul obtuz este......................

c) Linia mijlocie într-un triunghi
este.................
Subiectul II - Pe foaie se trec rezolvarile complete.1.a) Calculati: [-3²
+(-3)³ - (-3) + (-2)∙(5 - 7)]·(-10).

b) Calculati masurile unghiurilor
unui triunghi care sunt direct proportionale cu numerele 2, 3 si 4.
2. O banca ofera
dobânda de 60% pe an. Ce suma va avea în cont, dupa 6 luni, o
persoana care depune la banca suma de 1200lei.3. În triunghiul dreptunghic
ABC cu m(A)=90º avem AB= 4 cm si m(B)=60º.


a) Calculati (C).

b) Determinati lungimea laturii [BC].

c) Daca P(BC), [BP][PC], demonstrati ca ABP este echilateral.

1

Răspunsuri

2014-08-20T11:57:06+03:00
20% din 50 este
20\100 ori 50 este egal cu 10

3 2 3