Răspunsuri

2014-08-19T13:26:24+03:00
Media aritmetica a 3 numere este 20 . Scriem formula:
  Fie 3 numere a , b si c
 ( a+b+c ) : 3 = 20
  De aici rezulta ca a+b+c = 20 * 3 
a + b +c = 60;
   
Apoi , media aritmetica a primelor doua numere este egala cu 10 se scrie :
  (a+b) : 2 = 10;
  De unde vine ca a+b = 10 * 2;
a +b = 20;

Punem cele 2 ecuatii una sub alta:
  a+b+c =60 ;
a+b = 20;
  
  Observam ca stim a+b cat face , deci putem inlocui in prima relatie
  Va rezulta: 20 +c = 60;
c = 60 -20;
c =40;
 Raspuns: 40