Determinati in fiecare caz numarul c , stiind ca :a) a+b= -6 siDeterminati in fiecare caz numarul c , stiind ca :
a) a+b= -6 si a×c+b=42
b)a+b= -9 si a×c+b×c= -72
c) a-b=4 si a×c-b×c= -44
d) a-b= -25 si a×c-b×c= -250

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-08-19T13:18:57+03:00
Cred ca punctul a nu e scris bine.

b) a×c+b×c= -72
   dau factor comun pe c , rezulta:
c x ( a +b) = -72
a+b face -9 , asa ca voi inlocui in ecuatia de mai sus
c x (-9) = -72
c = -72 / -9
c= 8

c)a
×c-b×c= -44
dau factor comun pe c:
c x(a - b) = -44
c x 4 = -44
c = -44 : 4
c = - 11

d)
a×c-b×c= -250
dau factor comun pe c :
c x (a - b) = -250
c x (-25) = -250
c = (-250) : (-25)
c = 10
2 5 2