Răspunsuri

2014-08-18T17:24:38+03:00
A) 
(2x-1)²-(2x+3)(2x-3)=x²-(x-1)(x+2)
4x²-4x+1-(4x²-9)=x²-(x²+2x-x-2)
4x²-4x+1-4x²+9=x²-x²-x+2
-4x+10=-x+2
-4x+x=2-10
-3x=-8
x= \frac{-8}{-3}
x= \frac{8}{3}

b)
m(x-1)+4=x-5
mx-m+4=x-5
mx-x=-5-4+m
x(m-1)=m-9
x= \frac{m-9}{m-1}