1) Se arde un amestec echimolar format din 2 alcani omologi si rezulta 54 moli Co2 si 1188g H2O. Care este alcanul superior?

2)Un amestec de monoclorotoluen si diclorotoluen contine 40% clor. Compozitia in procente de masa a amestecului :a) 7,44% monoclorotoluen 92,56% diclorotoluen b) 74,4%, 25,56% c)25,56% 74,4% d)50% 50% e) 25% 75%.

3) Alchena folosita la alchilarea C6H6 ptr a obtine o hidr cu raportul de masa C:H=60:7 este a)C2H4 b)C3H6 c)C4H6 d) C5H10 e)izobutena.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-08-18T20:11:28+03:00

1)  CnH2n+2 + (3n+1 )/2  O2 ⇒ nCO2+ (n+1)H2OC(n+1) H2n+4 +(3n+4)/2  O2 ⇒(n+1) CO2 +(n+2) H2Ofie N numerele de moli din fiecare alcan , nr de moli de CO2=54 , iar nr. de moli de H2O este1188÷18= 66   Deoarece fiecare molecula de CO2 provine dintr-un atom de C , ⇒ că  din N[ n+ (n+1)] atomi de C vor rezulta N(2n+1 ) moli de CO2 In mod analog, fiecare molecula de apa contine 2 atomi de H , deci N[(n+1) + (n+2)] =66 N( 2n+3)=66  Impartind cele 2 relatii ⇒ (2n+1)÷(2n+3) =54/66 =9/11 ⇒11(2n+1)=9(2n+3) 22n+11=18n +27          4n=16     n=4 ⇒alcanii  sunt butanul si pentanulN(2×4+1)= 54  ⇒ N=54÷9=6 moli din fiecare alcan   Alcanul superior este pentanul.2)  Monoclorotoluenul  C6H4(CH3)Cl  ( n1moli , adica, 126,5×n1 grame), contine  n1 atomi de Cl, adica, 35,5×n1  grame/Diclorotoluenul   C6H3(CH3)Cl2        (n2moli, adica, 161×n2  grame), contine 2×n2 atomi de clor, adica, 71×n2  grame procentul de clor = (masa totala de clor)/masa amestecului de substante×100[35,5 n1+71 n2]/[ 126,5 n1+161 n2] ×100= 40⇒35,5n1+71n2)=0,4(126,5 n1 +161 n2) 35,5n1+71n2= 50,6 n1+ 64,4 n2⇒ 6,6 n2=15,1 n1    n2/n1=151/66                          m2/m1= 161n2/126,5n1⇒   m2/m1=161/126,5×151/66 = 2,91 ⇒m2 =2,9 m1            (m1 si m2 sunt masele celor doua substante din amestec)Compozitia amestecului este:  ptr.  monoclorotoluen  -  m1/(m1+m2)×100= m1/3,9m1×100=100/3,9= 25,64%, iar, ptr,diclorotoluen -  m2/(m1+m2)×100= 2,9m1/3,9m1×100=74,36%   RASPUNS CORECT: c)

3)     Reactia de alchjlare este: C6H6+ CnH2n⇒C(6+n) H(6+2n)

mC/mH=[ 12(n+6)]/(6+2n) =60/7  ⇒  7(n+6)= 5(6+2n)⇒  7n+42= 30+10n         ⇒ 3n=12⇒ n=4  alchena este o butena   RASPUNS CORECT : e)

2 5 2