Indica in textul de mai jos, cuvinte obtinute prin conversiune si precizeaza partea de vorbire din care provin :
Şi pe unde treceau, gheaţa se rupea, stuful se ridica şi începea să se legene şi de sub frunzele vechi se deştepta iarba.Valea cu migdali era largă sus, în muchea malului,
era un zid de sălcii, dincolo de el o vie îngropată şi, mai departe, câmpia cu grâu şi luna ,
scuturându-şi voalul ,făcu să se întindă o lumină neînchipuită,caldă şi primitoare, şi-i făcu semn lui Bănicăsă vină langă ea. El oprivi şi i se păru că e făcută numai din raze.Aici, vorbi
ea, în migdalii şi în smochinii ăştia sunt închise bucuriile primăverii. Eşti primul om care vede cum le dau drumul să umple câmpiile şi munţii. Şi, zicând, se apropie de-un migdal, îl sărută şi trunchiul se desfăcu şi din el, ca dintr-o lădiţă vrăjită, ieşiră o puzderie de fluturi: albi, roşii, galbeni, care se răspândiră în lumină, tulburând-o cu aripile ca-ntr-un vis. Şi fiecare migdal arunca în înălţimi multicolore roţi de fluturi. Bănică, pe calul lui de lemn, privea şi râdea şi ochii lui albaştri scânteiau de bucurie.
- Acum, spuse luna, o să dau drumul păsărilor, şi trecu mâna peste creştetul smochinilor,
şi o mulţime fără seamăn de păsări ţâşni, beată, în văzduh .Erau atât de multe, încât stuful se încâlcea sub trecerea lor. Şi toate ciripeau gălăgioase şi înghiţeau lacome aerulrece, tulburător al nopţiide la Dunăre. Stele şi păsări şi fluturi, într-un amestec nemaipomenit, se roteau între hotarele văii. Luna, în picioare pe un dâmb, era cea mai frumoasă dintre toate fetele câte sunt .

- Acum să se deschidă florile, spuse ea, şi dintr-odată toţi copacii înmuguriră şi
crengile se acoperiră cu flori alb liliachii prin care începură să umble albinele .
1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-08-17T18:15:36+03:00
Primul-adjectiv pronominal provenit din pronume
astia-adjectiv pronominal demonstrativ de apropiere provenit din pron.dem.de apropiere