Răspunsuri

2014-08-16T17:02:50+03:00
 l = 2dm
V cub = l³=2³=8dm³.=8l

V paralelipiped = l*L*h = 2*1,5*3 = 9dm³ . =8l

8l<9=>  se poate turna în paralelipiped respectiva catitate de apă . 
2014-08-16T17:04:43+03:00
V vasului cubic= l³=  2³=  8dm³=8l

V vasului de forma paralelipipedica= L*l*h= 3*2*1,5= 9dm³ =9l

9l-8l=1l => se pot turna 8l de apa in vasul de capacitate 9l