A)daca p% din 120 este egal cu 36,atunci p=?
b)daca p% din 1000 este egal cu 50,atunci p=?
c)daca p% din 400 este egal cu 20,atunci p=?
d)daca p% din 500 este egal cu 50 atunci,p=?
e)daca p% din 45 este egal cu 9 atunci p=?
f)daca p% din 240 este egal cu 12,atunci p=?

1

Răspunsuri

2016-09-04T21:07:06+03:00
Dacă notam procentul(p%) cu x atunci :
a)
 \frac{120*x}{100} =36x= \frac{36*100}{120} =30 %
b)
 \frac{1000*x}{100} =50x= \frac{50*100}{1000} =5 %
c)
 \frac{400*x}{100} =20x= \frac{20*100}{400} =5 %
d)
 \frac{500*x}{100} =50x= \frac{50*100}{500} =10 %
e)
 \frac{45*x}{100} =9x= \frac{9*100}{45} =20 %
f)
 \frac{240*x}{100} =12x= \frac{12*100}{100} =12 %
2 4 2