Intr-un reactor de sinteza a clorurii de vinil, acetilena si HCl sunt apestecare in rap masic 0,65:1. dupa efectuarea reactiei se constata ca in am gazos rezultat mai exista 13% in volume HCl , restul C2H2 si clorura de vinil . Se cere: a) randamentul de transformare pentru C2H2. b) volumul de amestec gazos (c.n) C2H2 si HCl necesar prepararii unei tone de clorura de vinil.

1
b) Dintr-un kmol de C2H2 și un kmol de HCl introduși în reactorul de sinteză (22,4+22,4)metr cubi de amestec gazos se obțin 0,85 kmoli de clorură de vinil

Răspunsuri

2014-08-08T22:57:28+03:00


ecuația reacției este :  C2H2+HCl=C2H3Cl

 I.amestecul inițial din reactor este format din :-acetilenă  N1 kmoli (26.N1 kg) și                                                    -acid clorhidric N2 kmoli (36,5.N2 kg)          26N1/36,5N2=0,65/1     N2=26/(0,65.36,5) N1  rezultă N1=N2 (aproximativ)                 II. reacționează câte x kmoli din fiecare reactant                                                              III. amestecul  final conține  - actilenă nereacționată (N1-x)kmol =N-x                              -acid   clorhidric nereacționat (N2-x)                                                                    -clorură de vinilformată   x kmoli                                                                                       În amestecul final procentul de HCl   ( procentele de volum sunt egale cu cele de nr. de moli) este:  (N-x)/(N-x+N-x+x).100=13    (N-x)/(2N-x)=13/100 ( numitorul însumează cantitățile din fiecare substanță existentă în sistem

rezultă: N-x= 0,13(2N-x)   N-x= 0,26N-0,13x  din care x=0,85N ,iar randamentul = x/N.100=85%   (randamentul exprimă procentul din cantitatea inițială de acetilenă care s-a transformat în clorură de vinil.)

                                   

1000/62,5=16kmoli de clorură de vinil (62,5 este masa molară a clorurii de vinil)=cantitatea practică de produs ce trebuie să se obțină; cantitatea teoretică= cantitatea practică/randament=16/0,85=18,82 kmoli Această cantitate se va obține din 18,82 kmol C2H2 și 18,82 Kmol HCl , adică, 2.18,82. 22,4=843 mc
Rezultatele sunt 94,4% si 795,42 mc. E posibil sa fi gresit la calcule...le mai fac eu o data sa vad .