1.Determinati, perimetrul unui triunghi echilateral cu latura de 7 cm.
2. Determinati perimetrul unui triunghi , cu lungimile tuturor laturilor, de 5 cm, 4 cm si 7 cm.
3. Determinati suma masurilor unghiurilor exterioare ale unui triunghi.
4.In triunghiul RST , unhgiul opus , laturii ST este unghiul....................... iar latura opusa unghiului RST este latura.................
5. Daca triunghiurile Abc si MPQ au AB=MP,BC=PQ si <b congruent cu <P atunci cele doua triunghiuri sunt congruente conform cazului de congruenta........................

1

Răspunsuri

2014-08-05T15:17:19+03:00