Răspunsuri

2014-08-04T22:03:47+03:00
2014-08-04T23:09:19+03:00
FIŞĂ  DE  LECTURĂ 
Opera lirică (model) 
Am început lectura (data) ___________                  
   Am terminat lectura (data) ___________
 
Autorul: ______________________________
Volumul: _____________________________
Editura: ______________________________
Anul apariţiei volumului: ________________ 
Date importante din viaţa şi activitatea scriitorului:________________________________________________________________________ 
Alte opere ale autorului:_________________________________________________________________________ 
Titlul operei literare: _____________________
Genul literar: ___________________________
Specia literară: __________________________  (doină, pastel, imn, odă, etc.)Versificaţia:        
 Poezia este formată din __________ strofe.
       
 Strofa are ________ versuri.
        
Tipul de rimă: _______________________
       
 Măsura versurilor: ___________________
      
  Ritmul: ____________________________
 
Eul liric (indici ai prezenţei, sentimentele exprimate): _______________________________ 
Caracteristici ale peisajului contemplat de eul liric (cu exemple din text): _____________ 
Tonul general al poeziei: ___________________________________________________
Mesajul operei: __________________________________________________________ 
Figuri de stil (epitete, comparaţii, personificări, metafore, repetiţii, enumeraţii, hiperbole,inversiuni, aliteraţii, asonanţe) cu citate din text: ____________________________________ 
Imagini artistice (vizuale, auditive, olfactive, tactile, dinamice ) cu citate din text: ________ 
Titlul operei literare (structură, semnificaţie): ____________________________________ 
Vocabular (câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită  şi sensurile lor): _______ 
 (Se poate utiliza dic
ţionarul!)
 Citate preferate (scrise între ghilimele): _______________________________________ 
Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura): __________________________________ 
Opinii critice / Referinţe critice: ___________________________________________
2 4 2