Răspunsuri

2014-02-10T16:01:01+02:00
<exp din cerinta>=1-1/2+1/2-1/3+1/3.......+1/99-1/100=1-1/100=99/100
reg pe care am fol e  \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n}- \frac{1}{n+1}