A) Triunghiul MNP are aria egală cu 28 cm². Punctul Q este mijlocul laturii [MN] . Calculati aria triunghiului NPQ.
b) Calculati aria patratului ABCD stiind ca aria triunghiului BAC este egala cu 7cm².

Help meeee :(

1

Răspunsuri

2014-08-03T18:20:42+03:00
A)ΔMNP
Q ∈[MN]; Q-mij lui [MN]
[MQ]=[QN]                          ⇒PQ-mediana   <=> ΔMPQ ≈ ΔPQN

A ΔMPN=2*A ΔNPQ
28=2* A ΔNPQ

A ΔNPQ=28/2=14cm²

b)ABCD-patrat
[AB]=[BC]=[DC]=[AD]
AC;DB-diag

A ABCD=2*A ΔABC
A ABCD=2*7
A ABCD=14 cm²