Răspunsuri

2014-08-02T15:03:13+03:00
ΔABC, mas<A=90
AD_|_BC
AD-h

ΔADB, mas<D=90

BD²=AB²-AD²= 12²- (6√3)²= 144-108= 36  =>BD=6

ΔABC, mas<A=90

AB²=BD*BC

12²=6*BC

144=6*BC

BC=144/6= 24

DC=BC-BD=24-6=18

AC²=BC²-AB²= 24²-12²=576-144= 432  =>AC=12√3