A.) Scrieti numerele prime mai mici decat 35.
..............
b.)Detrtminati numerele prime a si b stiind ca 3a+16b=54
16b si 54 sunt numere pare, deci ..........
c.) Detereminati numerele prime a si b stiind ca 7a+16b=94
............................................
d.) Determinati numerele prime a, b,c stiind ca 2a+5b+6c=74


13. Determinati cel mai mare divizor comun al numerelor 12 si 18.
......................
Determinati cel mai mare divizor comun al numerelor 240 si 150.
................
Determinati cel mai mic multiplu comun al numerelor 12 si 18.
...........................
Determinati cel mai mic multiplu comun al numerelor 240 si 150.
.........................

1

Răspunsuri

2014-08-01T17:22:12+03:00
A) 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29
13) (12,18)=6
(240,150)=30
[12,18]=36
[240,150]=1200

3a+16b=54
3.2+16.3=6+48=54

7a+16b=94
7.2+16.5=94
14+80=94

2a+5b+6c=74
6+5.5+6.7=73
si cred ca ai gresit si nu trebuie 74