Răspunsuri

2014-02-10T15:23:13+02:00
Prin maxime eu înţeleg zicale/citate a anumitor oameni cărturari,scriitori etc.(sper că am înţeles bine):
,,Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor." -Tudor Vladimirescu
,,Patria este pământul care hrăneşte." -Euripide
,,Patria e locul unde am iubit şi am fost iubit." - Alecu Russo
,,Fiul meu şi-a dat viaţa pentru patrie, dar patria n-a rămas datoare. M-a ajutat să-mi îngrop fiul." - Ninus Nestrovic
,,Patria sunt eu, eşti tu, e tot ceea ce iubim, tot ceea ce visăm, tot ceea ce va fi când nu vom mai fi noi." - Romain Rolland
,,Patria e o poveste a cărei urmare îţi este dat s-o trăieşti." - Cristian Tudor
,,Cel ce-şi reneagă patria, îndură exilul." - Publilus Syrus
Sper că te-am ajutat. :)
20 4 20