Răspunsuri

2014-07-31T14:08:02+03:00
BC=AB+12=24+12=36

AC²=BC²-AB²= 36² -24²=  1296 -576=  720  =>AC=12√5

A=c1*c2/2=  AB*AC/2=  24*12√5/2=  12*12√5= 144√5