O solutie de hidroxid de sodiu cu masa 20g si concetratia procentuala masica 10% se amesteca cu 30g solutie de hidroxid de sodiu de concentratie procentuala masica 20%
A) Calculati masa de hidroxid de sodiu, exprimata in grame, dizolvata in solutie obtinuta in urma amestecarii
B) Determinati concentratia procentuala masica a solutiei obtinute.
Multumesc!

2

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-07-31T07:50:11+03:00
Solutia 1 
Substanta 1:                NaOH
Masa 1:                      20 g
Concentratia masica1: 10%
=>Masa 1 de NaOH dizolvata = 10% * 20g = 10 * 20 / 100 = 200 / 100 = 2 g NaOH

Solutia 2
Substanta 2:                NaOH
Masa 2:                       30 g
Concentratia masica 2: 20%
=>Masa 2 de NaOH dizolvata = 20% * 30g = 20 * 30 / 100 = 600 / 100 = 6 g NaOH

Amestecam solutia 1 si solutia 2 si obtinem solutia 3

Solutia 3
Substanta 3 = substanta 1 = substanta 2 = NaOH
Masa 3 = masa 1 + masa 2 = 20 g + 30 g = 50 g
A) Masa 3 de NaOH dizolvata = masa 1 diz + masa 2 diz = 2g + 6g = 8g
B) Concentratia masica 3 = Masa 3 de NaOH dizolvata * 100 / Masa 3 de solutie =
= 8 * 100 / 50 = 800 / 50 = 16%


2 5 2
2014-07-31T08:04:55+03:00
C=md*100/ms
md1=c1*ms1/100=10*20/100=2
md2=c2*ms2/100=20*30/100=6
md=md1=md2=2+6=8
2) c=md*100/ms= 8*100/50=16%
unde 50=20+30 (masa totala a solitiei)
1 5 1