1. Numarul alcanilor cu 5 atomi de carbon este :
A. 1
B. 2
C. 3
D.5

2. Dintre urmatoarele alchene contine 85,71 % C :
A. etena
B. propena
C. butena
D. toate

3. Reactia caracteristica compusilor cu legaturi duble este :
A. substitutia
B. aditia
C. oxidarea
D. izomerizarea

1

Răspunsuri

2014-07-25T17:06:18+03:00
1)n-pentanul;2-metilbutanul;2,2-dimetilpropanul deci 3 => C
2)Toate alchenele au formula moleculara CnH2n si continut in carbon de 85,71%!!! deci D
3)Aditia(hidrogenului,halogenilor,hidraciilor,apei) deci B