Răspunsuri

2014-07-25T13:50:52+03:00
Ab,cd  dp cu 4,6

ab/4=cd/6=k
ab=4k
cd=6k

P=1,8
P=2ab+2cd=2*4k+2*6k=8k+12k=20k

20k=1,8
k=0,09

ab=4*0,09=0,36

cd=0,09*6=0,54
3 4 3
2014-07-25T13:54:50+03:00
AB şi BC dp  {4,6} 
 
⇒AB/4=BC/6 = k

⇒AB=4k , BC=6k.

Pparalelogram=2AB+2BC , adică 2*4k+2*6k
                     =8k+12k
                      =20k . 

20k=1,8
k=1,8:20
k=0,09 .

AB=4k=4*0,09=0,36
BC=6k=6*0,09=0,54 . 
2 5 2