Determinati urmatoarele multimi
a.) Divizorii lui 10 intersectat cu Multiplii lui 15
Divizorii lui 12 intersectat cu multiplii lui 6
Divizorii lui 20 reunit cu Divizorii lui 15.
Divizorii lui 40 intersectat Cu multiplii lui 5

1

Răspunsuri

2014-07-25T07:46:00+03:00
D10={1,2,5,10}
M15={15,30....}
D10intersectat cu M15= multimea vida 
D12={1,2,3,4,6,12}
M6={6,12,18....}
D12 intersectat cu M6={6,12}
D20={1,2,4,5,10,20}
D15={1,3,5,15}
D20reunitcuD15={1,2,3,4,5,10,15,20}
D40={1,2,4,10,20,40}
M5={5,10,15,20,25,30,35,40,.....}
D40intersectatM5={10,20,40}