Răspunsuri

2014-07-23T16:07:17+03:00
In triunghiul dreptunghic DEC il afli pr CD=5 fiind nr pitagoreice, apoi aplici Teorema inaltimii in triunghiul ADC dreptunghic in D, si vei obtine AE =9/4 rezulta AC=24/4. in triunghiulABC aplici teorema catetei si vei obtine ca BC=125/16, si , in fine aplici teorema lui Pitagora in triunghiulABC si vei obtine pe AB , apoi faci perimitrul triunghiului ABC