Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-07-22T11:02:43+03:00
Alozaur
atlantozaur
balaur
baur
branhiozaur
brontozaur
bucentaur
centaur
dinozaur
faur
faurmaur
gaur
ghiaur
gigantozaur
graur
hadrosaur
hadrozaur
hipocentaur
ihtiozaur
laur

abajur
abur
ajur
augur
azur
balur
barbur
bonjur
bour
brustur
bucur
buhur
bulgur
bur
butur
caciur
calambur
cangur
catur
ceambur
1 5 1
2014-07-22T11:06:04+03:00
Balaur
gigantozaur
azur
bonjur
faur
laur
jur
imprejur