1)Media aritmetica a trei numere naturale consecutive este 186 .Determinati numerele.
2)Aflati suma a cinci numere stiind ca media lor aritmetica este egala cu 23.
3)Suma a patru numere naturale este egala cu 56 .Aflati media lor aritmetica.
4)Media aritmetica a numerelor x ,y si z este 45.Aflati media aritmetica a numerelor x ,y,z si 49 .5)Media aritmetica dintre prececesorul si succesorul unui numar este egala cu 198.Aflati numarul.
6)Exprimati cu numere si semne matematice ,apoi calculati:
a)catul dintre patratul numarului 11 si suma numerelor ce reprezinta predecesorul triplului lui 2 si succesorul lui 3.
b) produsul dintre cel mai mic numar natural format din doua cifre egale si numarul cu 21 mai mic decat dublul lui 3 la puterea 3
c) diferenta dintre media aritmetica a doua numere naturale pare si consecutive si numarul impar situat intre ele pe axa numerelor naturale.

1

Răspunsuri

2014-07-19T12:16:38+03:00
1) 186 este numarul din mijloc(daca vrei iti fac demonstratia in comentariu)
Nr sunt: 185;186;187
2) 23*5= 115
3) 56:4= 14
4) 45*3= 135 135+49= 184  184:4=46
5) Nr este chiar 198. (daca vrei iti fac demonstratia in comentariu)
6) a) patratul lui 11 este 121.
121*[(2*3-1)+(3+1)]
121*(5+4)
121*9= 1089

b) 3 la puterea a treia este 27.

11*( 2*27-21)
11*(54-21)
11* 33= 363

c) Diferenta este 0. (daca vrei iti fac demonstratia in comentariu)

38 4 38