Răspunsuri

2014-07-18T21:37:13+03:00
 \frac{2}{3} x+ \frac{1}{2} = \frac{1}{2}

 \frac{2}{3} x=02x=0
x=0
_____________________