Răspunsuri

2014-02-09T15:30:50+02:00
·         Faza unui sistem reprezintă o parte omogenă, distinctă din punct de vedere fizic, delimitată de celelalte părţi ale sistemului printr-o suprafaţă bine precizată.   ·         Prin transformare de fază (tranziţie de fază) se înţelege trecerea substanţei dintr-o fază într-o altă fază.   ·         Două sau mai multe faze sunt în echilibru (echilibru de fază) dacă la contactul acestora masa fiecăreia se menţine constantă în timp. Echilibrul a două faze în contact presupune :   echilibru termic între cele două faze (aceeaşi temperatură), nerealizarea acestei condiţii determinînd un flux termic între componentele sistemului; echilibru mecanic (aceeaşi presiune), nerealizarea acestei condiţii determinând un flux de substanţă între componentele sistemului.   ·         Vaporii aflaţi în echilibru dinamic cu lichidul din care provin se numesc  vapori saturanţi. La echilibrul dinamic numărul de molecule care părăsesc lichidul este egal cu numărul moleculelor vaporilor care se reîntorc în lichid. Presiunea exercitată de vaporii saturanţi, pm (presiunea maximă a vaporilor saturanţi) reprezintă cea mai mare valoare a presiunii vaporilor pentru o temperatură dată şi totodată este presiunea de echilibru lichid - vapori. Valoarea pm creşte neliniar cu temperatura.   ·         Temperatură critică: pentru temperaturi mai mari decât această valoare, substanţa se va afla numai în stare gazoasă, pentru orice valoare a presiunii.   ·         Stare critică : caracterizată prin parametrii pC, VC, TC; starea în care densitatea vaporilor devine egală cu a lichidului; starea în care tensiunea superficială a lichidului este zero.   v Denumirea de “vapori” este dată gazului aflat la temperaturi sub valoarea temperaturii critice ce poate fi transformat în lichid.   ·         Stare triplă : starea în care pot coexista cele trei faze: faza solidă, lichidă şi faza de vapori.
2 5 2