Determinati cel mai mic numar natural care impartit la numarul 24 da restul 10, si impartit la 36 da restul 22

1
Upsnu scrie prima parte
Ca am scris prima parte de la b si restul de la c
Scrie prima parte la c
Si restul la b
pe b l'am faccut zimi'l pe c

Răspunsuri

2014-07-15T14:15:52+03:00
n=24x+10 și n=36x+22 
Adunam 14 in ambii membrii ai relatiei(observam ca 24-5=36-22=14)
n+14=24x+24=24(x+1)=>n+14=multiplu al lui 24 
n+14=36x+36=36(x+1)=>
n+14=multiplu al lui 36
 
n+14=c.m.m.m.c (24;36)= 2³·
3²=8·9=72
 
24=2³
·3
 
36=2²
·3²

n+14=72⇒n=72-14=58


9 4 9