10) Se considera cerul de centru o si raza 5 cm si un punct n in planul cercului , astfel incat an = 13 cm . Lungimea tangentei dusa din n la cerc este de ..... cm . 11) Un disc are diametrul de 8 cm . Aria discului este .... cm la a doua 12) Aria unui cerc cu diametrul de 14 cm este egala cu .... cm . 13) Raza unui cerc cu cungimea de 180 dm este egala cu ..... d 14 Lungimea cercului cu raza R = 6 cm este de .... cm 15) Lungimea cercului avand raza R = 10 cm este de ..... cm .
16 ) Daca lungimea unui cerc este egala cu 14 pi cm , atunci aria discului este ..... cm patrati

1
cerul de centru
cercul :D
Indicatii:1)Tangenta la cerc este dreapta ce intersecteaza cercul intr-un singur punct. Aceasta este perpendiculara pe raza in punctul de tangenta. se formeaza un triunghi dreptunghi in care aplici teorema lui Pitagora.2)Formula pentru aria discului este \pi *R^2 3)Formula pentru lungimea cercului este 2*\pi*R.
punctul in planul cercului este N? AN =13 cm sau ON are 13 cm?

Răspunsuri

2014-07-14T17:21:51+03:00
10) notam cu Z punctul de tagenta
Se formeaza un triunghi dreptunghic, NOZ, cu <Z=90°
Daca ON=13
OZ=raza=5
ON²=OZ²+MZ²
ZN=tengenta ceruta,
ZN²=ON²-OZ²=13²-5²=169-25=144
ZN=12 cm


11)d=8
Aria=  \frac{ \pi * d^{2} }{4} = \frac{ \pi *  8^{2} }{4} =50.24 cm²

12)d=14
Aria=  \frac{ \pi * d^{2} }{4} = \frac{ \pi * 14^{2} }{4} =153.86 cm²

13) L cerc= 180 dm=  \pi *2*R= 3.14*2*R=> R=180:6.28=28.66 dm

14)L cerc=
 \pi *2*R= 3.14*2*6= 37.68 cm

15)L cerc=  \pi *2*R= 3.14*2*10= 62.8 cm