Răspunsuri

2014-07-14T14:59:41+03:00
Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:cererea de înscriere;cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);fisa medicală.