Răspunsuri

2014-07-12T17:50:31+03:00
[a;b] * (a;b)=a *b

150 * (a;b)=750

(a;b)=750:150
(a;b)=5

a*b=750
(a;b)=5    => a=5m   ∧b= 5n

5m* 5n=750 |:25

m*n= 30

m       n

1      30

2      15

3       10

5        6

6         5

10        3

15         2

30        1    si se ia fiecare varianta pe rand

1)m=1   =>a=5*1=5
n=30  =>b=5*30=150

2)m=2  =>a=5*2=10
n=15   =>b=5*15=75

3)m=3  =>a=5*3=15
n=10   =>b=5*10=50

4)m=5  =>5*5=25
n=6   =>b=5*6=30
...............................  si continui cu restul variantelor din tabel

2014-07-12T19:35:06+03:00
[a,b]·(a,b)=|a·b|
150·(a,b)=750
(a,b)=750÷150
(a,b)=5⇒cel mai mic divizor comun de la a,b este 5
a={5,10,15,20,25,30,35...}
b={5,10,15,20...} si se iau de ex:(a,b)=(5;10)