Răspunsuri

2014-07-12T18:57:48+03:00
Presupun ca ultimul rest era 4.
127:n=a rest 7=>127=na+7=>120=na=>120 divizibil cu n
53:n=b rest 5=>53=nb+5=>48=nb=>48 divizibil cu n
76:n=c rest 4=>76=nc+4=>72=nc=>72 divizibil cu n
Deducem ca n este divizorul comun al numerelor 120, 48 si 72. Cel mai mare divizor comun al acestor numere este 24. In concluzie, n=24.