1. Greutatea corpului este:


a) egală cu g;


b) egală cu masa corpului;


c) direct proporţională cu masa corpului;


d) forţa de atracţie exercitată de Pământ asupra acelui corp.
Alegeţi răspunsul corect.


2. Un corp în formă de cub are latura de 4cm şi densitatea de 2700kg/m3 şi este suspendat de un resort cu constanta elastic de 100N/m. Aflaţi:


a) greutatea corpului;


b) alungirea resortului;


c) masa corpului;


3. În vacanţă un elev s-a îngrăşat cu 3kg.


a) Care este valoarea masei lui ştiind că greutatea sa după vacanţă este de 420N?


b) Ce valoare avea masa elevului la începutul vacanţei?


c) Care este greutatea elevului înainte de vacanţă?
Se consideră că g = 10N/kg.


4. De un resort de constant elastic egală cu 500N/m se suspend o cutie de formă cubica, cu latura exterioara l1 = 12 cm şi cu cea interioară l2 = 10 cm, din lemn cu densitatea de 800kg/m3.


a) Să se calculeze valoarea greutăţii cutiei.


b) Cu cât se alungeşte resortul când cutia este goala şi cu cât atunci când se umple cu apă?
Se dau ρapă = 1000kgkg/m3 şi g = 10N/kg.


5. Două resorturi de care sunt suspendate două corpuri au alungirile egale. Pentru k1 ∙ k2 = 1, relaţia dintre masele corpurilor suspendate este:


a) m1 / m2 = k12;


b) m1 ∙ m2 = k12;


c) m1 / m2 = k1 / 2;


d) m1 ∙ m2 = 2k1.


6. De un resort se atârnă pe rând două corpuri de volume egale V1 = V2 = V, iar alungirile resorturilor sunt Δl1 respectic Δl2. Raportul densităţilor celor două corpuri este:


a) ρ1 / ρ2 = Δl1 + Δl2;


b) ρ1 / ρ2 = Δl1 / Δl2;


c) ρ1 / ρ2 = Δl2 / Δl1;


d) ρ1 / ρ2 = Δl1 ∙ Δl2.
Alegeţi răspunsul corect.

1

Răspunsuri

2014-07-11T16:35:18+03:00
1. c) d)
2. a) volumul cubului = l³ = 64 cm³ = 0.000064 m³
ρ=m/V => 2700 kg/m³ = m/0.000064 m³
c)m=0.1728 kg
G=m*g=0.1728*10N/kg=1.728 N
b) m*g=k*Δl
   1.728N=100N/m*Δl
Δl=0.01728 m
3. G=m*g
m*10N/kg=420N
m=42 kg
b) 42kg-3kg=39kg
c)G=39kg*10N/kg=390 N
La celelalte probleme o sa ma mai gandesc putin si cand o sa fie gata rezolvarea, ti le trimit. :d