Răspunsuri

2014-07-10T14:18:35+03:00
A) 2x+12=x+4
 2x-x=4-12
 x=-8
b)2x+23=x-9
2x-x=-9-23
x=-32
c)3x-4=x+11
3x-x=11+4
2x=15
x=7.5
d)4x+8=3x+29
4x-3x=29-8
x=21
e)2x-7=-x+5
2x+x=5+7
3x=12
x=4
f)4x-32=x+4
4x-x=4+32
3x=36
x=12
g)2x+34=16+x
2x-x=16-34
x=-18
h)
6-3x=x+14
-3x-x=14-6
-4x=8
x=-2
i)-x+9=x+31
-x-x=31-9
-2x=22
x=-11
j)
8-2x= -x+12
-2x+x=12-8
-x=4
x=-4
k) 4+3x= -68+x
3x-x=-68-4
2x=-72
x=-36
l)
2+9x= -78-x
9x+x=-78-2
10x=-80
x=-8
Cel mai inteligent răspuns!
2014-07-10T14:19:16+03:00
a) 2x+12=x+4 Separam cunoscutele de necunoscute:
2x-x=4-12 si efectuam calculele:
x=-8

b) 2x+23=x-9 Analog:

2x-x=-9-23
x=-32

c) 3x-4=x+11
3x-x=11+4
2x=15 care nu are soluti nr intregi (x=15/2)

d) 4x+8=3x+29
4x-3x=29-8
x=21

e) 2x-7= -x+5
2x+x=5+7
3x=12
x=4

f) 4x-32=x+4
4x-x=4+32
3x=36
x=12

g) 2x+34=16+x
2x-x=16-34
x= -18

h) 6-3x=x+14
x+3x=6-14
4x=-8
x= -2

i) -x+9=x+31
x+x=9-31
2x=-22
x= -11

j) 8-2x= -x+12
2x-x=8-12
x= -4

k) 4+3x= -68+x
3x-x=-68-4
2x=-72
x=-36

l) 2+9x= -78-x
9x+x=-78-2
10x= -80
x= -8