5.Suma a doua numere este 123. Daca adunam un numar de cinci ori mai mare decat primul cu un numar de trei ori mai mic decat al doilea , obtinem o suma cu doi mai mare. Aflati numerele.

6.In vacanta un elev are ca tema rezolvarea a 100 de probleme de algebra si de geometrie. Pana acum elevul a rezolvat jumatate din problemele de algebra si un sfert din problemele de geometrie , in total 35 de probleme. Aflati cate probleme de algebra si cate de geometrie sunt in tema.

7.Diferenta a doua numere naturale este 8. Daca adunam primul numar cu 124 obtinem un numar de cinci ori mi mare decat al doilea . Aflati numerele.

1

Răspunsuri

2014-07-10T00:46:22+03:00
5. a+b=123
5a+b/3=123+2=125
15a+b=375
scadem prima si a treia ec
15a-a=375-123
14a=252 ⇒ a=252:14=18 ⇒ b=123-18=105

6. a+g=100
    a/2+g/4=35
    2a+g=140
   scad prima si a treia ec
  2a-a=140-100 ⇒ a=40⇒ g=100-40=60

7. a-b=8
   a+124=5b
   a-5b+124=0
   a-b-8=0
   scad ec si obt
  -5b+b+124+8=0
   132=4b⇒ b=132:4=33 ⇒ a=8+33=41
13 4 13