Subiectul F. 1. Metanul CH4, este unul dintre cei mai utilizaţi combustibili. Scrieţi ecuaţia reacției de ardere a metanului, ştiind că rezultă dioxid de carbon şi apă. 2 puncte 2. Determinaţi căldura, exprimată în J (Jouli), degajată la arderea a 8,96 L metan, măsuraţi în condiţii normale de temperatură şi de presiune, cunoscând entalpia de combustie: ∆cH0CH4(g) = - 801,58 kJ/ mol. 3 puncte 3. Calculaţi masa de apă, exprimată în grame, care poate fi încălzită la temperatura t2 = 90 0C de la temperatura t1 = 30 0C, ştiind că se consumă 2508 kJ. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură. 3 puncte 4. Ecuaţia reacţiei chimice dintre oxidul de fier(III) şi aluminiu este: Fe2O3(s) + 2Al(s)→ Al2O3(s) + 2Fe(s). Calculaţi variaţia de entalpie în reacţia dintre oxidul de fier(III) şi aluminiu. Se cunosc următoarele ecuaţii termochimice: 2Al(s) + 3/2 O2(g) → Al2O3(s) ∆rH1 = - 1670 kJ 2Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s) ∆rH2 = - 821,4 kJ. 3 puncte 5. Oxizii NO2(g), SO2(g), CO2(g), cu entalpiile molare de formare standard ∆fH0NO2(g) = x kJ/ mol, ∆fH0SO2(g) = y kJ/ mol, ∆fH0CO2(g) = z kJ/ mol sunt aranjaţi în ordinea crescătoare a stabilităţii moleculei. Notați relația de ordine dintre valorile entalpiilor de formare standard ale acestor oxiziSubiectul E. 1. Permanganatul de potasiu reacţionează cu acidul clorhidric conform ecuaţiei reacţiei chimice: ...KMnO4 + ...HCl → ...KCl + ...MnCl2 + …Cl2 + …H2O a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi de reducere care au loc în această reacţie. 2 puncte b. Notaţi rolul acidului clorhidric (agent oxidant/ agent reducător). 1 punct 2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice de la punctul 1. 1 punct 3. O masă de 500 g de soluţie de permanganat de potasiu, de concentraţie procentuală masică 10% se diluează cu apă distilată. Se obţine o soluţie de concentraţie procentuală masică de 5%. a. Calculaţi masa de permanganat de potasiu, exprimată în grame, dizolvată în soluţie. 2 puncte b. Determinaţi masa de apă distilată, exprimată în grame, utilizată la diluare. 2 puncte 4. O cantitate de 2 moli de clor reacţionează complet cu fierul. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre clor şi fier. 2 puncte b. Calculaţi masa, exprimată în grame, de clorură de fier(III) rezultată în urma reacţiei. 2 puncte 5. a. Precizați metalele din care se confecționează anodul și catodul pilei Daniell. 2 puncte b. Notați sensul de deplasare al curentului electric în circuitul exterior al pilei Daniell. 1 puncte


1
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2013-08-30-15476740-0-chimie-anorganica-niv-tehnologic-var-06-lro.pdf
catodul format din cupru, iar anodul din zinc.

Răspunsuri

2014-07-12T18:52:32+03:00