Răspunsuri

2014-07-04T10:26:19+03:00
Sunt 60 de intrebari care treb rezolvate in 60 de min. Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă cu itemi obiectivi (70 de puncte din care 10 din oficiu)și o probă orală (30 de puncte). Pentru a promova acest examen, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 6. Nota de la examenul de limba engleză nu este inclusă în media de admitere.
2014-07-04T11:49:40+03:00


examenul de la bilingv engleza consta in 60 de intrebari.

timpul care se acorda la acest examen este de 60 minute.

la examen trebuie sa iei minim nota 6.

1 5 1