De tradus din romana in engleza.
Într-o zi un om
pe nume Mr.Needy îmbrăcat sărăcăcios, cânta la trompetă. A ajuns în
faţa unei case mari, cu două coloane măreţe la intrare.

Zgomotul
făcut de trompetă trecea dincolo de pereţii casei. În salon se afla
proprietarul casei Mr.Wealthy, aşezat comfortabil pe un fotoliu. Alături se
afla o masă rotundă cu o sticla de vin şi un pahar pe ea. Un pic mai încolo se
putea vedea un şemineu. Mr. Wealhty deranjat de zgomot îşi acoperă urechile cu
mâinile în speranţa că va scăpa de zgomot. În cele din urmă se ridică nervos şi
priveşte pe geam să vadă cine şi ce face acel zgomot.

Îl zăreşte pe
Mr. Needy. Îşi cheama valetul, căruia îi dă nişte bani şi îi zice:

- Du-te
şi cumpără-mi trompeta de la cel ce cântă afară cu banii aceştia!

Valetul l se duce
la Mr.Needy spunând:

- Stăpânul
meu vrea să-ţi cumpere trompeta. Poftim aceşti bani pentru ea.

Mr. Needy rămâne
surprins de această cerere. Acceptă şi fac schimbul. Valetul se întoarce
mândru cu trompeta la stăpânul său Mr. Wealthy. Dar nu ştia ce

surpriză îl aşteaptă.


După ce
studiază cu atenţie trompeta Mr. Wealthy începe să sufle în trompetă încât se
înroşeşte la faţă din cauza efortului depus.

Abia atunci a
înţeles valetul greşeala făcută. Nu ştia ce să mai facă acum din cauza zgomotul
produs de trompetă. Unde să se ascundă. Dacă
ai o solutie spune-i. Aşteaptă răspuns.

2

Răspunsuri

2014-07-01T18:02:29+03:00
One day a man Mr.Needy named dressed shabby, playing the trumpet. He arrived in front of a large house with two great columns at the entrance. 
noise   trumpet made ​​went beyond the walls of the house. The salon is located Mr.Wealthy homeowner, sitting comfortably on a chair. Next to it was a round table with a bottle of wine and a glass on it. A little later it could see a fireplace. Mr. Wealhty bother covering his ears with noise hands hoping to escape the noise. Finally rises nervous and the window to see who and what made ​​that noise. 
He sees the Mr. Needy. He called the valet, which gives him some money and he says: 
- Go   and buy my trumpet at singing out their money! 
Jack it goes the Mr.Needy saying 
- Master You want to buy my trumpet. Here's the money for it. 
Mr. Needy remains surprised by this request. Accept and share. Jack is back proud to trumpet his master Mr. Wealthy. But did not know what 
surprise awaits. 
after Mr. Wealthy carefully studying trumpet starts to blow the trumpet that is face reddens due effort. 
Only then the understood valet mistake made. He did not know what to do now because of noise product trumpet. Where to hide. if tell you a solution. Wait for answer.
1 5 1
2014-07-01T18:12:40+03:00
Traducerea este urmatoarea:

One day a man Mr.
       Needy named dressed shabby, playing the trumpet. He arrived in front of a large house with two great columns at the entrance. 
noise   trumpet made ​​went beyond the walls of the house.
The salon is located Mr.Wealthy homeowner, sitting comfortably on a chair. Next to it was a round table with a bottle of wine and a glass on it. A little later it could see a fireplace.      
.       Mr. Wealhty bother covering his ears with noise hands hoping to escape the noise. Finally rises nervous and the window to see who and what made ​​that noise. 
He sees the Mr. Needy. He called the valet, which gives him some money and he says: 
- Go   and buy my trumpet at singing out their money! 
     Jack it goes the Mr.Needy saying 
- Master You want to buy my trumpet. Here's the money for it. 
Mr. Needy remains surprised by this request. Accept and share. Jack is back proud to trumpet his master Mr. Wealthy. But did not know what surprise awaits. 
After Mr. Wealthy carefully studying trumpet starts to blow the trumpet that is face reddens due effort. 
.    Only then the understood valet mistake made. He did not know what to do now because of noise product trumpet. Where to hide. if tell you a solution. Wait for answer.


1 5 1