1. Suma numerelor 681 ¸si 319 este:A. 1000 B. 999 C. 362 D. 3615p 2. Num˘arul trei sute dou˘a mii optzeci ¸si cinci se scrie cu cifre:A. 30285 B. 302085 C. 3285 D. 302000855p 3. Num˘arul care, ˆımp˘art¸it la 7 d˘a cˆatul 5 ¸si restul 2, este:A. 14 B. 35 C. 17 D. 375p 4. Num˘arul de 8 ori mai mic decˆat 1624 este:A. 23 B. 24 C. 203 D. 2045p 5. Cel mai mic num˘ar natural de trei cifre distincte este:A. 123 B. 102 C. 987 D. 2345p 6. Folosind cifre romane, num˘arul 76 se scrie:A. LX B. LXI C. LXXVI D. LXVI5p 7. Rezultatul calculului 23 ¨ 752 ` 23 ¨ 248 este:A. 23000 B. 22999 C. 2300 D. 22995p 8. Dac˘a triplul unui num˘ar este 48, atunci num˘arul este:A. 16 B. 144 C. 15 D. 1435p 9. Urm˘atorul termen al ¸sirului 1, 4, 7, 10, 13, . . . este:A. 16 B. 17 C. 18 D. 19

2
la 7 la prima e : sau e * ? in rest le-am terminat
23 * 752 : 23 * 248 asa e exercitiul scris?

Răspunsuri

2014-06-23T14:20:38+03:00
2014-06-23T14:29:47+03:00
1. 681+319=1000 raspuns a

2.c 3285

3.x:7=5 rest 2
x=7*5+2= 35+2=37
raspuns b

4. 1624:8= 203  raspuns c

5. b102

6 c LXXVI

7

8.   3a=48
a=48:3= 16  raspuns a

9 raspuns a