Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-06-22T21:24:25+03:00
Pentru a-ţi exprima şi a-ţi motiva opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul unui text liric trebuie să urmăreşti, într-o compoziţie argumentativă, a convinge lectorul că punctul tău de vedere este just.Redactarea textului argumentativ trebuie să ai în vedere următoarele obiective:INTRODUCEREØ  să precizezi tema textului liric.CUPRINSØ să identifici ipostaza/ipostazele eului liric şi modul de expunere;Ø  să-ţi formulezi clar opinia, prin raportare la ideeile poetice (mesajul);Ø  să-ţi motivezi prin exemplificări opinia exprimată,  prin raportare la limbajul figurat;Ø  să-ţi organizezi ideile în scris apelând la un stil adecvat, la claritate şi la coerenţă în exprimare;Ø  să urmăreşti ca între opinia exprimată şi argumentare să existe un echilibru;Ø  să veghezi asupra dispunerii paragrafelor;Ø  să utilizezi mijloacele lingvistice necesare motivării (verbe de opinie, conectori textuali care desemnează raporturi de asemănare, de adăugare, de alternanţă, de opoziţie, de cauzalitate, de comparaţie, etc.), adecvate contextului;Ø  să nu neglijezi corectitudinea exprimării, ortografia şi punctuaţia.INCHEIEREØ să formulezi o concluzie despre mesajul operei literare.
1 5 1