O probă cu masa de 200 g dintr-o soluţie de glucoză şi zaharoză este tratată cu reactivul Fehling în exces. După filtrare şi uscare, precipitatul roşu format cântăreşte 2,88 g. O altă probă identică cu prima este încălzită în prezenţa unui acid şi apoi tratată cu reactivul Fehling în exces. Se formează 10,08 g de precipitat. Determinaţi raportul molar glucoză:zaharoză din soluţia analizată şi concentraţia procentuală de masă a soluţiei.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-06-22T18:27:43+03:00
Doar glucoza reacţionează cu reactivul Fehling, iar în urma încălzirii soluţiei în mediu acid, zaharoza se hidrolizează şi se descompune în glucoză şi fructoză.

Mai întâi determinăm masa de glucoză (din prima probă):

M_{ C_6H_{12}O_6}=180g
M_{Cu_2O}=144g

C_6H_{12}O_6 + 2Cu(OH)_2 -> C_6H_{12}O_7+Cu_2O+2H_2O

180 grame glucoză .............. 144 grame Cu2O
x grame glucoză.............. 2.88x=2.88*180/144= 3.6 g C6H12O6 = 0.02 moli glucoză

Aflăm acum masa de glucoză totală (după încălzirea probei):

180g glucoză............144 grame Cu2O
x ......................10.08x=10.08*180/144= 12.6 g glucoză totală

Aflăm ce cantitate de glucoză a provenit din zaharoză:

12.6-3.6= 9 grame C6H12O6

Ştiind asta, putem calcula cantitatea de zaharoză:

M_{C_12H_{22}_O_11}= 342g

342 g zaharoză............180 g glucozăx g zaharoză..............9 g glucozăx=9*342/180= 17.1 g zaharoza= 0.05 moli zaharoză

În concluzie, în proba respectivă au fost:

0.05 moli zaharoză şi 0.02 moli glucoză

=>Raportul molar glucoză:zaharoză= 2:5

Pentru concentraţie:
200 g soluţie......3.6g glucoză100 g .............x= 1.8% glucoză 
200 g soluţie......17.1g zaharoza100 g .............x= 8.55% zaharoză
6 4 6