Se considera functia f: R - R, f(x)= (1-√3)x+√3. Determinati numerele Rationala a si b pentru care punctul A(a;2b+3b√3) apartine Gf(grafucului functiei)

1
scrii : f(a) = 2b+3b radical din 3 dar f(x) = copiezi ce scrie sus si inlocuiesti
eu ceream rezolvarea completa, ca asta stiu si eu

Răspunsuri

2014-06-20T22:30:28+03:00
F(a)=(1-√3)a+√3=2b+3b√3
a-√3a+√3=2b+3b√3
a-(a-1)√3=2b-3b√3⇔a=2b. a-1=3b, 2b-1=3b, b=-1, a=-2